Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
tel. 85 730 23 22, 85 730 27 87

 

Bezpośrednie telefony do Zakładów Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski

 

 

 

Nazwa działu Telefon E-mail

 Sekretariat – centrala

85 730 23 22
85 730 27 87
sekretariat@pkbielsk.pl pk@pkbielsk.pl
Księgowość – czynsze 85 731 82 34

 

Księgowość wodociągowa 85 731 82 22

 

Księgowość finansowa 85 731 82 39

 

Kadry i Płace 85 731 82 15

 

Dział Zamówień Publicznych 85 731 82 27

przetargi@pkbielsk.pl

 

  

Zakład Pogrzebowy

w dni robocze 7 - 15

85 731 82 35

i całodobowo

668 301 642

600 313 482

 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 85 731 82 35 zgm@pkbielsk.pl  
Kierownik ZGM 85 731 82 38  
Ekipa Remontowo-Budowlana 85 731 82 24  
Zakład Oczyszczania Miasta 85 731 82 17  

 

Zakład Zieleni Miejskiej

85 730 25 04

85 731 82 36
  fax 85 730 73 62

hurtownia@pkbielsk.pl
Dział Produkcji 85 731 82 30 dp@pkbielsk.pl
Warsztat i Transport 85 731 82 33 warsztat@pkbielsk.pl
Stacja Paliw 85 731 82 31  
Zamawianie Gazu 885 260 260  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tel./fax 85 730 42 16
85 730 28 13

zwik@pkbielsk.pl
Pogotowie Wodociągowe

85 730 25 66

572 351 784

 
Zakład Transportu i Komunikacji 85 731 82 33

tomaszostaszewicz@pkbielsk.pl
ztik@pkbielsk.pl

 

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.