Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
tel. 85 730 23 22, 85 730 27 87

 

Bezpośrednie telefony do Zakładów Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski

 

 

 

Nazwa działu Telefon E-mail

 Sekretariat – centrala

85 730 23 22
85 730 27 87
sekretariat@pkbielsk.pl pk@pkbielsk.pl
Księgowość – czynsze 85 731 82 34

 

Księgowość wodociągowa 85 731 82 22

 

Księgowość finansowa 85 731 82 39

 

Kadry i Płace 85 731 82 15

 

Dział Zamówień Publicznych 85 731 82 27

przetargi@pkbielsk.pl

 

  

Zakład Pogrzebowy

w dni robocze 7 - 15

85 731 82 35

i całodobowo

668 301 642

600 313 482

 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 85 731 82 35 zgm@pkbielsk.pl  
Kierownik ZGM 85 731 82 38  
Ekipa Remontowo-Budowlana 85 731 82 24  
Zakład Oczyszczania Miasta

85 731 82 17

kom. 572 351 766

 

 

Zakład Zieleni Miejskiej

85 730 25 04

85 731 82 36
  fax 85 730 73 62

hurtownia@pkbielsk.pl
Dział Produkcji 85 731 82 30 dp@pkbielsk.pl
Warsztat i Transport 85 731 82 33 warsztat@pkbielsk.pl
Stacja Paliw 85 731 82 31  
Zamawianie Gazu 885 260 260  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tel./fax 85 730 42 16
85 730 28 13

zwik@pkbielsk.pl
Pogotowie Wodociągowe

85 730 25 66

572 351 784

 
Zakład Transportu i Komunikacji 85 731 82 33

tomaszostaszewicz@pkbielsk.pl
ztik@pkbielsk.pl

 

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.