Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

NFOŚiGW

W latach 2012-2013 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim zrealizowało 168 przyłączy sanitarnych na prywatnych posesjach. Realizacja przyłączy odbywała się w ramach projektu pn. „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bielsku Podlaskim”.

 

Firma otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45% wartości inwestycji. Realizacja wymagała obok dotacji zaangażowania znacznych środków własnych , które firma otrzymała w formie oprocentowanej pożyczki również z NFOŚiGW.

 

Cel projektu został osiągnięty poprzez:

  • wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez istniejący na terenie miasta system kanalizacyjny,
  • redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych do gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych.

 

Ogólny koszt realizacji przyłączy sanitarnych w latach 2012-2013 wyniósł 437 895,00 zł netto.

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.