Dostawa autobusu przeznaczonego do komunikacji miejskiej.

Przetarg 144. Dostawa autobusu przeznaczonego do komunikacji miejskiej.

Dostawa autobusu przeznaczonego do komunikacji miejskiej

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego
4. Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postepowaniu
5. Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik Nr 4 - Wór umowy
7. Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (grupa kapitałowa)
8. Załącznik Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
9. Załącznik Nr 7 - Zdjęcia
10. Załącznik Nr 8 - Wzór Wykazu dostaw

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze oferty

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.