Przetarg 148. Dostawa energii elektrycznej

Przetarg 148. Dostawa energii elektrycznej

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik Nr 2 - Wzór Formularza oferty

5. Załącznik Nr 3 - Wzór Formularza cenowego

6. Załącznik Nr 4 - JEDZ

7. Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia  - grupa kapitałowa

8. Załącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15) i 22) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp

9.  Załącznik Nr 7a - Wzór umowy - PK Sp. z o.o.

10. Załącznik Nr 7b - Wzór umowy - Wspólnoty Mieszkaniowe

11. Załącznik Nr 8 - Wykaz PPE (Załączniki Nr 1-3 do umowy)

12 . Załącznik Nr 9 - Wzór pełnomocnictwa (Załącznik Nr 4 do umowy)

13. Załącznik Nr 10 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

14. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów SIWZ oraz modyfikacja zapisów SIWZ
15. Załącznik Nr 7a - modyfikacja
16. Załącznik Nr 7b - modyfikacja
17. Załącznik Nr 3 - Wzór Formularza cenowego.doc -modyfikacja.doc

18. Pytania i odpowiedzi dot. zapisów SIWZ - II.PDF

19. Informacja z otwarcia ofert

20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.