Sukcesywne dostawy paliw ciekłych – ON, Pb95

Przetarg 151. Sukcesywne dostawy paliw ciekłych – ON, Pb95

Sukcesywne dostawy paliw ciekłych – ON, Pb95

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza oferty
4. Załącznik Nr 2 – JEDZ
5. Załącznik Nr 3 – Projekt umowy
6. Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
7. Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 15) i 22) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp

8. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów SIWZ oraz modyfikacja zapisów SIWZ
9. Załącznik Nr 4 – MODYFIKACJA – Wzór Oświadczenia o grupie kapitałowej

10. Informacja o zmianie zapisów SIWZ
11. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty - MODYFIKACJA
12. Sprostowanie wysłane do DZUUE

13. Sprostowanie - opublikowane w DzUUE

14. Informacja z otwarcia ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.