Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu trzech samochodów do wywozu odpadów

Przetarg 160. Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu trzech samochodów do wywozu odpadów.

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu trzech samochodów do wywozu odpadów

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1 - Wzór Formularza oferty
4. Załącznik Nr 2 - Wzór JEDZ
5. Załącznik Nr 3 - Istotne dla stron postanowienia umowy
6. Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy - grupa kapitałowa
7. Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt 15) i 22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp
8. Załącznik Nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
9. Załącznik Nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

10. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów SIWZ
11. Załącznik Nr 3 - MODYFIKACJA - Istotne postanowienia umowy
12. Załącznik Nr 6 - MODYFIKACJA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

13. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów SIWZ II
14. Załącznik Nr 6 - MODYFIKACJA II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
15. Zestawienie leasingów
16. F-01
17. Opinia i raport 2015

18. Opinia i raport 2016

19. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów SIWZ - III 

20. Załącznik Nr 6 - MODYFIKACJA III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

21. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów SIWZ - IV
22. Załącznik Nr 6 - MODYFIKACJA IV - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

23. Informacja z otwarcia ofert.

24. Zawiadomienie o wyborze oferty

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.