Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 pompowni ścieków

Przetarg 162. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 pompowni ścieków.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 pompowni ścieków

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ

3. Załączniki 1-4, 6-7

4. Załącznik 5

5. Załącznik 8

6. Załącznik 8 2

7. Załącznik 9

8. Dokumentacja projektowa.

9. Modyfikacja SIWZ nr 1

10. Projekt wykonawczy - MODYFIKACJA 1

11. Ogłoszenie zmian

12. Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1

13. Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

14. Modyfikacja SIWZ nr 2
15. Ogłoszenie zmian z dnia 17.05.2018 r. przesłane do publikacji

16. Ogłoszenia zmian z dnia 17.05.2018 r. przesłane do publikacji - II

17. Ogłoszenie zmian z dnia 17.05.2018 r. opublikowane