ZAKŁAD TRANSPORTU I KOMUNIKACJI

Zakład Transportu i Komunikacji

ul. Studziwodzka 37
tel. 85 731 82 33

e-mail: ztik@pkbielsk.pl

Autobusy miejskie

Kierownik Zakładu: 
inż. Tomasz Ostaszewicz
tel. 85 731 82 33
 
Zamawianie gazu - tel. 885 260 260; 
tel. 85 731 82 31
 
Zamawianie wywozu nieczystości:
tel. 85 731 82 17
kom. 572 351 766
 
Zakład prowadzi działalność przy wykorzystaniu specjalistycznego transportu i sprzętu w zakresie:
  • transportu osób i rzeczy,
  • zamiatania ulic i placów,
  • wywozu nieczystości płynnych i stałych,
  • wyposażania nieruchomości w pojemniki na śmieci,
  • administrowania składowiska odpadów,
  • napraw pojazdów samochodowych,
  • zakładania i napraw instalacji LPG w pojazdach,
  • dostaw gazu propan - butan w butlach.

 

 

 

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.