Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiot działalności:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36).
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37).
 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38).
 • Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43).
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41).
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42).
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami PKD 39).
 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33).
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46).
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47).
 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49).
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68).
 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81).
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PK Bielsk
Data utworzenia:2018-03-08
Data publikacji:2018-03-08
Osoba sporządzająca dokument:PK Bielsk
Osoba wprowadzająca dokument:T-Matic Marek
Liczba odwiedzin:3233