Informacja o przetwarzaniu danych klienta

Kategoria: Aktualności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

Administrator Danych OsobowychAdministratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37,  NIP: 543-020-04-31 REGON: 000151696
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony DanychZ Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod nr tel. 572 351 778 lub mailowo: iod@pkbielsk.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowychPaństwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/f RODO.
Informacja o odbiorcach danych osobowychOdbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowychPaństwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
Uprawnienia z art. 15-19 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna),  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do wniesienia skargiMają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowychPodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do realizacji w/w celów.

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia Wynajem lokali , czwartek, 16.05.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza II przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …

Aktualności Aktualności firmy. Ogłoszenia Wynajem lokali , czwartek, 16.05.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza II przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …