Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
tel. 85 730 23 22, 85 730 27 87

Bezpośrednie telefony do Zakładów Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski

Nazwa działu Telefon E-mail
Sekretariat – centrala 85 730 23 22
85 730 27 87
sekretariat@pkbielsk.pl
pk@pkbielsk.pl
Księgowość – czynsze 85 731 82 34
Księgowość wodociągowa 85 731 82 22
Księgowość finansowa 85 731 82 39
Kadry i Płace 85 731 82 15
Dział Zamówień Publicznych 85 731 82 27 przetargi@pkbielsk.pl
Zakład Pogrzebowy

w dni robocze
7-15
85 731 82 35

i całodobowo
668 301 642
600 313 482

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 85 731 82 35 zgm@pkbielsk.pl 
Kierownik ZGM 85 731 82 38
Ekipa Remontowo-Budowlana 85 731 82 24
Zakład Oczyszczania Miasta

85 731 82 17
kom. 572 351 766

Zakład Handlu i Usług

85 730 25 04
85 731 82 36
fax 85 730 73 62

hurtownia@pkbielsk.pl
Inspektor ds. techniczny 85 731 82 30 dp@pkbielsk.pl
Warsztat 85 731 82 33 warsztat@pkbielsk.pl
Stacja Paliw 85 731 82 31 stacja.paliw@pkbielsk.pl
Zamawianie Gazu

w godz. 19:00 – 6:00 i w dni wolne od pracy
885 260 260

667 633 720

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel./fax85 730 42 16 zwik@pkbielsk.pl
Pogotowie Wodociągowe
tel. 85 730 25 66, 572 351 784
w godz. 7:00 – 15:00
      572 351 782
w godz. 15:00 – 7:00
Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta 85 731 82 33 jozef.kaminski@pkbielsk.pl
ztik@pkbielsk.pl

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza

Więcej informacji o ochronie danych osobowych na stronie Ochrona danych osobowych

Ogłoszenia

Aktualności , czwartek, 01.04.2021

Pracuj u nas

Jesteśmy Spółką  z ponad 50- letnim doświadczeniem w świadczeniu usług komunalnych. Realizowane przez nas inwestycje mają realny wpływ na poprawę …