Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
tel. 85 730 23 22, 85 730 27 87

Bezpośrednie telefony do Zakładów Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski

Nazwa działu Telefon E-mail
Sekretariat – centrala 85 730 23 22
85 730 27 87
sekretariat@pkbielsk.pl
pk@pkbielsk.pl
Księgowość – czynsze 85 731 82 34
Księgowość wodociągowa 85 731 82 22
Księgowość finansowa 85 731 82 39
Kadry i Płace 85 731 82 15
Dział Zamówień Publicznych 85 731 82 27 przetargi@pkbielsk.pl
Zakład Pogrzebowy

w dni robocze
7-15
85 731 82 25

i całodobowo
668 301 642
600 313 482

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 85 731 82 35 zgm@pkbielsk.pl 
Kierownik ZGM 85 731 82 38
Ekipa Remontowo-Budowlana 85 731 82 24
Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta

.

Kierownik

85 731 82 17
572 351 766

85 731 82 33

ztik@pkbielsk.pl

.

jozef.kaminski@pkbielsk.pl

Zakład Handlu i Usług

85 730 25 04
85 731 82 36
fax 85 730 73 62

hurtownia@pkbielsk.pl
Inspektor ds. technicznych 85 731 82 30 dp@pkbielsk.pl
Warsztat 85 731 82 33 warsztat@pkbielsk.pl
Stacja Paliw 85 731 82 31 stacja.paliw@pkbielsk.pl
Zamawianie Gazu

w godz. 19:00 – 6:00 i w dni wolne od pracy
885 260 260

667 633 720

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 85 730 42 16 zwik@pkbielsk.pl
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 577 022 299
Inspektor Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski 504 976 690 iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza

Więcej informacji o ochronie danych osobowych na stronie Ochrona danych osobowych

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia Wynajem lokali , poniedziałek, 24.06.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 124 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza I przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …