Informacja o przetwarzaniu danych w systemie monitorowania wizyjnego

Kategoria: Bez kategorii


 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37, NIP: 543-020-04-31 REGON: 000151696.
  2. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod nr tel. 572 351 778 lub mailowo: iod@pkbielsk.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c/f RODO.
  4. Monitoring wizyjny obejmuje teren Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Studziwodzka 37 w Bielsku Podlaskim oraz teren oczyszczalni ścieków  przy ul. Chmielnej 92  w Bielsku Podlaskim.
  5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Zapisy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez Administratora przez okres 90 dni.
  8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Ogłoszenia

Ogłoszenia Wynajem lokali , wtorek, 12.09.2023

Wynajem lokalu ul. Plac Ratuszowy …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza III przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …

Ogłoszenia Wynajem lokali , wtorek, 12.09.2023

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza VI przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …