Informacja o wykorzystaniu funduszy unijnych – Norwida

Kategoria: Fundusze Unijne


Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim jest inwestorem przedsięwzięcia pn. „Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski”.

 

Nowa stacja wodociągowa ma zastąpić aktualnie eksploatowaną infrastrukturę pompowania i uzdatniania stacji wodociągowej przy ul. Jagiellońskiej i tymczasowej stacji kontenerowej przy ul. Norwida. Charakteryzuje się ona dużym zużyciem technicznym i ograniczoną przepustowością.

 

Głównym powodem rozpoczęcia nowej stacji wodociągowej było niespełnienie norm jakościowych wody ze względu na przekroczenie zawartości żelaza i manganu w wodzie uzdatnionej, niedobory wody w okresach suszy oraz niewystarczające ciśnienie wody w sieci wodociągowej.

 

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 osi priorytetowej V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

Całkowity  koszt  realizacji  inwestycji  to  12 736 661,27 PLN ,  z  czego dofinansowanie w ramach RPOWP pokryje 60% wartości. Pozostałą kwotę Przedsiębiorstwo pokryje ze środków własnych.

 

Realizacja została rozpoczęta w październiku 2009r. po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, a zakończenie przewidziane jest do końca maja 2011r. Generalnym wykonawcą jest FUNAM  Sp. z o.o z siedzibą we  Wrocławiu.

 

Realizacja inwestycji wyeliminuje problemy związane z ilością i  jakością dostarczanej wody. Spowoduje znaczny wzrost ciśnienia w sieci w stosunku do aktualnego. Przekazanie do użytkowania nowej stacji wodociągowej stworzy możliwość pozyskania nowych odbiorców wody z terenu miasta i okolic.

Informacja o Akcji Otwartych Dni na Stacji Wodociągowej.

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia Wynajem lokali , poniedziałek, 24.06.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 124 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza I przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …