Informacja o wykorzystaniu funduszy unijnych – Norwida

Kategoria: Fundusze Unijne


Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim jest inwestorem przedsięwzięcia pn. „Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski”.

 

Nowa stacja wodociągowa ma zastąpić aktualnie eksploatowaną infrastrukturę pompowania i uzdatniania stacji wodociągowej przy ul. Jagiellońskiej i tymczasowej stacji kontenerowej przy ul. Norwida. Charakteryzuje się ona dużym zużyciem technicznym i ograniczoną przepustowością.

 

Głównym powodem rozpoczęcia nowej stacji wodociągowej było niespełnienie norm jakościowych wody ze względu na przekroczenie zawartości żelaza i manganu w wodzie uzdatnionej, niedobory wody w okresach suszy oraz niewystarczające ciśnienie wody w sieci wodociągowej.

 

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 osi priorytetowej V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

Całkowity  koszt  realizacji  inwestycji  to  12 736 661,27 PLN ,  z  czego dofinansowanie w ramach RPOWP pokryje 60% wartości. Pozostałą kwotę Przedsiębiorstwo pokryje ze środków własnych.

 

Realizacja została rozpoczęta w październiku 2009r. po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, a zakończenie przewidziane jest do końca maja 2011r. Generalnym wykonawcą jest FUNAM  Sp. z o.o z siedzibą we  Wrocławiu.

 

Realizacja inwestycji wyeliminuje problemy związane z ilością i  jakością dostarczanej wody. Spowoduje znaczny wzrost ciśnienia w sieci w stosunku do aktualnego. Przekazanie do użytkowania nowej stacji wodociągowej stworzy możliwość pozyskania nowych odbiorców wody z terenu miasta i okolic.

Informacja o Akcji Otwartych Dni na Stacji Wodociągowej.

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia , piątek, 26.11.2021

Prace nad przebudową miejskiej oczyszczalni …

6- stanowiskowy garaż Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków + stacja dezodoryzacji powietrza Komora nitryfikacji wyposażona w ruszta napowietrzający Budynek zagęszczania i …

Aktualności Oferty pracy Ogłoszenia , czwartek, 18.11.2021

Oferta pracy: Konserwator

Zakres obowiązków: wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie Zakładu;dbałość o powierzone mienie;utrzymanie czystości cmentarzy;wykonywanie prac porządkowych, w tym: koszenie trawy, …