Kompostowanie w gospodarstwach domowych odpadów ulegających biodegradacji

Domowe kompostowanie to dobre rozwiązanie na odzysk odpadów organicznych, gdy mieszkańcy mają dostęp do ogródka lub podwórka. Do kompostownika mogą trafić miękkie odpady ogrodnicze, papier/karton oraz obierki warzywne itp.

Wyróżniamy dwie podstawowe metody kompostowania:

Kompostowanie w pryzmie jest nieco prostsze i nie zmusza nas do budowy kompostownika, dzięki czemu ograniczamy koszty związane z pozyskaniem materiału nawozowego. Z kolei zaletami kompostowników są: większa estetyka, utrzymanie kompostu w uporządkowanej formie, oraz zabezpieczenie przed wiatrem i wysuszaniem przez promienie słoneczne.

Niezależnie od tego czy będziemy stosować kompostowanie w pryzmie, czy w kompostowniku, powinniśmy zastosować te same zasady formowania poszczególnych warstw materiału przeznaczonego do kompostowania.

W pierwszej fazie na dno układamy około 20 cm warstwę połamanych gałęzi i gałązek, z których najgrubsze układamy na spodzie – jest to tzw. warstwa drenażowa.

W drugiej fazie tworzymy warstwę pochłaniającą składniki mineralne wymywane przez wodę z wyższych warstw pryzmy _ tutaj stosujemy: torf, ziemie ogrodową, słomę itp. Następnie układamy kolejne warstwy materiału które przekładamy ziemią. Wysokość pryzmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra. Pryzmę okrywamy ziemią lub torfem.

Zakładając kompost warto ustrzec się przed popełnieniem takich błędów jak:

W celu zachowania prawidłowego procesu rozkładu, co około 2 miesiące należy przemieszczać warstwy kompostu, w taki sposób aby warstwy wierzchnie znalazły się pod spodem. Dla przyśpieszenia procesu możemy nasączać pryzmę rozcieńczonym roztworem dojrzałego kompostu lub wprowadzić do pryzmy preparaty biodynamiczne.

Ogłoszenia

Aktualności Oferty pracy Ogłoszenia , piątek, 19.05.2023

Oferta pracy: Monter – konserwator …

Zakres obowiązków:• wykonywanie podstawowych prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,• udział w usuwaniu awarii sieci wod-kan.• kierowanie …