Przetarg 148. Dostawa energii elektrycznej

Kategoria: Przetargi


Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza oferty
 5. Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza cenowego
 6. Załącznik Nr 4 – JEDZ
 7. Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa
 8. Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15) i 22) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp
 9. Załącznik Nr 7a – Wzór umowy – PK Sp. z o.o.
 10. Załącznik Nr 7b – Wzór umowy – Wspólnoty Mieszkaniowe
 11. Załącznik Nr 8 – Wykaz PPE (Załączniki Nr 1-3 do umowy)

12 . Załącznik Nr 9 – Wzór pełnomocnictwa (Załącznik Nr 4 do umowy)

 1. Załącznik Nr 10 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
 2. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów SIWZ oraz modyfikacja zapisów SIWZ
  15.Załącznik Nr 7a – modyfikacja
  16. Załącznik Nr 7b – modyfikacja
  17. Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza cenowego.doc -modyfikacja.doc
 3. Pytania i odpowiedzi dot. zapisów SIWZ – II.PDF
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia , piątek, 26.11.2021

Prace nad przebudową miejskiej oczyszczalni …

6- stanowiskowy garaż Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków + stacja dezodoryzacji powietrza Komora nitryfikacji wyposażona w ruszta napowietrzający Budynek zagęszczania i …

Aktualności Oferty pracy Ogłoszenia , czwartek, 18.11.2021

Oferta pracy: Konserwator

Zakres obowiązków: wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie Zakładu;dbałość o powierzone mienie;utrzymanie czystości cmentarzy;wykonywanie prac porządkowych, w tym: koszenie trawy, …